Monday, April 12, 2010


si algú inventa una màquina per poder plastificar i guardar-te a la cartera el moment en que una cançó esclata al cervell, aviso que podria pagar-li molts diners. el moment, primerenc, que descobreixes l'esfericitat d'una melodia. el punt exacte on el pop és la seva essència en si mateix. on tot és ordre i aventura.

la perfecció.
la proximitat.
la intel·lectualitat ben entesa.
la llengua vernacla.
la inesgotable capacitat de generar himnes.
potser ja la meva banda preferida.

àudio: mishima: tot torna a començar

Mishima - Tot torna a començar by A Viva Veu

1 comment:

Anna Defez said...

capacitat d'emocionar il·limitadament.