Friday, November 24, 2006


Un pas més en la meva carrera com a nou comunicador...diga'm eclèctic, però d'aquí quatre dies em llegiu el Tentaciones parlant del grup més indie del moment que va sortir fa tres dies en un poblet proper a Glasgow...

http://www.ritmes.net/pritmes/rtItem.jsp?hiItemId=216655731&hiEstil=ritmes&hiItemNom=articles

Àudio: The Flaming Lips: Yeah yeah song

No comments: